Se zkratkou CRM jste se již pravděpodobně někdy setkali. Pro jistotu: jedná se o customer relationship management neboli řízení vztahů se zákazníky. Strategie je založena na prohlubování vztahů se stávající klientelou, získávání zákazníků, kteří již v minulosti nakoupili či využili služby, ale také na pomoci při vyhledávání nových zákazníků. Naprosto zásadním nástrojem je vhodně zvolený CRM systém, tedy softwarová aplikace s mnoha praktickými funkcemi. Co konkrétně může přinést vaší firmě?

1) Prohloubení vztahů se stávajícími klienty

Udržet si zákazníky je mnohem levnější než získávání nových. A právě v tom spočívá jedna z největších výhod CRM softwaru. Umožní vám efektivně zorganizovat a systematicky strukturovat veškeré akce související se servisem, marketingem a prodejem. Ve výsledku klientům porozumíte a budete jim schopni poskytnout mnohem kvalitnější služby.

2) Výrazné zvýšení tržeb

Strategie CRM obvykle vede k mnohem vyšším tržbám. Důvod je prostý – poslouží vám k tomu nasbíraná data, na základě kterých lépe nastavíte marketingové kampaně a přesněji zacílíte nabídku produktů.

3) Více příležitostí pro další techniky prodeje

Říkají vám něco pojmy jako upselling a cross-selling? První zmíněná technika prodejce nabádá zákazníky ke koupi dražšího zboží. Druhá pak láká k zakoupení dalších produktů. A je to právě CRM software, které vám poskytne potřebné informace, díky kterým z obojího vytěžíte maximum.

4) Lepší interní komunikace

Nedílnou součástí řízení vztahů se zákazníky je i průběžné zlepšování komunikace v rámci firmy. S CRM systémem je sdílení informací a delegace úkolů mnohem jednodušší. Pracovníci mohou fungovat jako skutečný tým a vzájemně se doplňovat tak, aby vše šlapalo jako na drátkách.

5) Optimalizace marketingových zdrojů

CRM software představuje pomyslné okno do duše zákazníků. Dozvíte se, u které cílové skupiny dosahujete nejvyšších zisků, případně za jakých podmínek prodáváte více než jindy. Ušetříte spoustu drahocenného času, který byste promarnili cílením na nevhodnou sortu zákazníků a naopak nabídnete produkty či služby správným lidem ve správný čas.

Tip na CRM pro Outlook

A teď už si jen vybrat software, který vám výše uvedené výhod řízení vztahů se zákazníky umožní aplikovat v praxi. Používáte-li populární e-mailový klient od Microsoftu, vyzkoušejte oblíbený český Outlook CRM. V základní verzi je zdarma!