Maloobchodníkům a provozovatelům hostinské činnosti vnikla na základě živnostenského oprávnění povinnost mít pokladny s fiskální pamětí. Jedná se o elektronické zařízení s fiskální pamětí, zobrazovacím zařízením a tiskárnou. Fiskální pokladny byly zavedeny za účelem zabránění úniku daní a zvýšení příjmů do státního rozpočtu.

Co je fiskální pokladna?

V souvislosti s povinností evidovat tržby se často mluví o pokladních systémech, které si však někteří lidé pletou s registračními pokladnami. Jaký je mezi nimi rozdíl?

  • Registrační pokladna je elektronické zařízení s fiskální pamětí, tiskárnou a displejem. Pokladna může být zároveň klasický počítač se samostatnou externí tiskárnou, ovšem v takovém případě musí mít displej a fiskální paměť. Fiskální pokladna je zcela běžné zařízení, které využívají obchodníci po celém světě. Jestliže už obchodník používá registrační pokladnu a chce vědět, zda je jeho zařízení připraveno na zavedení e-tržeb, může se informovat u výrobce či dodavatele pokladny, zda splňuje podmínky pro e-tržby. Bohužel většina nabízených levnějších pokladen a také pokladny starší více než 4 roky, neumožňují on-line připojení k internetu, takže pravděpodobně nebudou vyhovovat provozu v rámci EET
  • Pokladní systém je rozhraní, pomocí kterého obchodník účtuje položky zákazníkovi. Dodavatel by měl nabídnout rozšířený modul, který bude splňovat podmínky pro e-tržby.

Jaké řešení je vhodné?

Nejrozšířenějším řešením pro EKAS v souladu s novou legislativou, je Fiskal VX 520. Jedná se o integrovaný platební terminál, připojitelné periferie jako skener čárových kódů, pokladní zásuvku, digitální váhu, externí klávesnici a PinPad. Připojit k internetu je možné pomocí ethernet kabelu nebo SIM kartou, která je dodávána se zařízením. Další vhodné řešení pokladny představuje Android 12.1“ – dotyková pokladní soustava Fiskal PRO Green s platebním terminálem a celou řadou užitečných funkcí.