Nutnost ekologického chování si uvědomuje stále více lidí i firem. Platí to i o skartotování, čili likvidaci nejrůznějších dokumentů včetně nosičů informací jako jsou CD, DVD, ZIP a jiné. S nárůstem byrokracie a administrativy roste i potřeba likvidace nepotřebných materiálů v písemné, zvukové či obrazové podobě.

Běžné kancelářské písemnosti lze likvidovat v drtičkách, ovšem tajné materiály je nutno likvidovat odborně. Tento úkol vám pomůže řešit skartace dokumentů Praha, čili pražská firma Ekoskart. Ta provádí nejen samotnou skartaci, ale zodpovídá i za bezpečnou přepravu dokumentů k ekologické skartaci.

Jak ekologická skartace probíhá?

Činnost specializované firmy spočívá v běžné i náročné likvidaci dokumentů, dokladů i jiných materiálů v papírové podobě. Provádí ovšem i ekologickou likvidaci moderních nosičů informací, mezi které řadíme diskety, „cédéčka“, „dévédéčka“, ZIP a některé další. Zničí i doklady a dokumenty obsahující utajené údaje, přičemž je jakýkoliv únik informací jednoznačně vyloučen. Vedle likvidace nejrůznějších dokumentů, provádí Skartace dokumentů Praha i likvidaci občanských průkazů, řidičských průkazů, cestovních pasů, platebních karet a dalšího materiálu podobného charakteru.

Skartovací služby

Služba firmy Ekoskart nespočívá pouze v samotné likvidaci nejrůznějších písemných, zvukových či obrazových materiálů. S touto činností totiž souvisí i bezpečná přeprava všech uvedených a dalších podobných nosičů informací. Po provedení ekologické likvidace vystaví firma v souladu s platnou normou protokol o ekologickém průběhu skartace. Pokud jde o vznikl odpad, je s ním nakládáno podle jeho charakteru. Papírový odpad je zasílán k finálnímu zpracování do papíren a klient obdrží nazpět prázdné šanony či pytle, které může příště znovu použít. Datové nosiče v podobě CD, DVD, disket, videokazet a jiných jsou odborně znehodnocovány v přísně střeženém objektu firmy. Klientům nabízí možnost osobně se zúčastnit tohoto procesu, takže mají celý průběh pod dohledem a jistotu, že nedojde k žádnému nežádoucímu úniku informací.