V mnoha firemních provozech je manipulační technika zcela samozřejmou součástí daného závodu. Zároveň jsou ale samozřejmou součástí závodu také lidé. Obojí najednou může být problém, jelikož mohou vznikat kolize. Jak zajistit bezpečnost pracovníků, aby nedocházelo k případné srážce? Podívejte se s námi.

Pomůže světelná signalizace

Věc, která je v tomto směru velmi poptávaná, dokáže upozornit chodce na jakékoliv blížící se nebezpečí. Tím řešením, které se nabízí, je takzvaná světelná signalizace. Nejde však jenom o běžné promítání určitých informací. Taková řešení mnozí postupně přestávají vnímat a problém je na světě. Máme na mysli řešení, které začne na nebezpečí upozorňovat ve chvíli, kdy se blíží.

Detekce manipulační techniky

Když se na princip fungování podíváme blíže, je třeba si popsat i to, co všechno je součástí dané realizace. Tedy popsat si, co všechno daný bezpečnostní systém obsahuje. Součástí jsou i radary, které v konkrétním místě detekují průjezd manipulační techniky. Právě ty ji zaznamenají a zajistí, že na jiných místech na to budou pracovníci pohybující-se pěšky upozorněni. A to například:

  • Výstražným nápisem
  • Piktogramem
  • Podobou dopravní značky

Jaké jsou výhody daného řešení?

Vše samozřejmě probíhá zcela automaticky, což je výhoda číslo jedna. Jelikož se jedná o řešení, které dokáže nabídnout firma Visap.cz, nelze zapomínat také na to, že dané řešení je zcela spolehlivé a je také stoprocentně funkční. Dále nelze opomíjet ani fakt, že jde o řešení nikoliv permanentní, ale o takové, které skutečně upozorní na reálné nebezpeční. Tedy na to, že se manipulační nebo jiná technika do daného místa blíží a je třeba být na pozoru. Zaměstnanci také budou s předstihem znát chvíli, kdy je dobré být na pozoru. Pokud výstražná informace nesvítí, je zde jistota toho, že žádné bezprostřední nebezpečí nehrozí a mohou se na místě pohybovat jak jsou zvyklí.