Firemní dluhopisy se aktuálně těší velké oblibě, možná jste se také rozhodli do nich investovat. Před samotnou investicí je však dobré se mít vždy na pozoru, přece jen jde o vaše peníze. A navíc každá investice nese se sebou riziko, které je nutné si ověřit. Korporátní dluhopisy dnes může prakticky vydávat jakákoliv firma a byly situace, kdy šlo firmě o zcela podvodný záměr nebo se jednalo o fiktivní firmu. A na co je tedy dobré se před samotným nákupem korporátních dluhopisů zaměřit?

Podnikatelský záměr firmy

Před samotným nákupem dluhopisů je vhodné se nejprve zaměřit na samotnou společnost. Především na historii společnosti a podnikatelský záměr firmy. Většinou platí, že čím déle je firma na trhu, tím nese investice nižší riziko. Samozřejmě může být vhodnou volbou i investice do dluhopisů začínající firmy, proto je třeba zhodnotit i podnikatelský záměr firmy, který chce společnost financovat v rámci dluhopisů. Především se zaměřte na to, zda jde o reálný a uskutečnitelný záměr.

Prospekt ČNB ano, nebo ne?

Dalším vhodným parametrem pro snížení rizika jsou hospodářské výsledky společnosti, které je třeba si řádně projít a analyzovat. Záporné hospodářské výsledky ještě nemusejí znamenat špatnou investici a naopak. Před nákupem korporátních dluhopisů je vhodné si také zjistit, zda firma vlastní prospekt od ČNB. Tento prospekt vám sice nezaručí bonitu eminenta, ale k získání prospektu se váže řada pravidel, díky kterým si rizika můžete sami ověřit. U soukromých emisí dluhopisů do 150 investorů a u veřejných emisí dluhopisů do objemu 1 milionu EUR není třeba prospekt od ČNB.

Nikdy se neřiďte jen výší úroku

Nakonec při výběru vhodné firmy se nikdy neřiďte jen výší nabízeného úroku, ač to může být sebevíc lákavější. Velmi vysoký úrok často znamená vyšší riziko investice, avšak stejně na tom je i velmi nízký úrok, jelikož eminent nejspíše nebude schopný splácet své závazky, proto nabízí nízký úrok. Obvyklý úrok u korporátních dluhopisů je v rozmezí 5–10 %. Spíše se zaměřte na stabilní společnost, která je na trhu již několik let.

Chcete-li vsadit na jistotu, pak vsaďte na dluhopisy EMTC, které vydává společnost EMTC – Czech a.s. Tato společnost je na trhu přes 15 let a řadí se mezi jednu z mála společností, která vlastní prospekt ČNB.

Tento článek je ve smyslu zákona propagačním sdělením. Základní prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 5. 3. 2019, č.j. 2019/025137/CNB/570, které nabylo právní moci dne 7. 3. 2019, ve znění jeho dodatku č. 1 schváleného Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 30. 4. 2019, č.j. 2019/047927/CNB/570, ke sp. zn. S-Sp-2019/00026/CNB/572, které nabylo právní moci dne 3. 5. 2019, a ve znění jeho dodatku č. 2 schváleného Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 4. 6. 2019, č.j. 2019/064535/CNB/570, ke sp. zn. S-Sp-2019/00037/CNB/572, které nabylo právní moci dne 5. 6. 2019, byl uveřejněn na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné jej získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Palmovka Open Park IV, Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8 v přízemí.