Údaj o trvalém pobytu je jedním z údajů, který má každý občan České republiky uvedený ve svém občanském průkazu. Kromě toho je trvalý pobyt potřebný pro celou řadu případů. Například se jím musíte prokázat, když chcete umístit své děti do mateřské či základní školy v dané lokalitě, nebo když v daném místě žádáte o rezidenční parkovací kartu.

Údaj o trvalém pobytu potřebujete také jako nájemník v pronajatém bytě, jehož majitel, tedy pronajímatel nesouhlasí, aby v tomto bytě měl trvalý pobyt. Týká se to také situace, kdy nechcete mít trvalý pobyt na příslušném Městském úřadě. Dalším případem může být hledání trvalého pobytu v některé atraktivní lokalitě, jako je například v hlavním městě jeho část Praha 6. Může to být ale i jakékoliv jiné místo po celé České republice. Ve všech uvedených případech vám může trn z paty vytáhnout společnost Hakaran group s.r.o., která zájemcům o trvalý pobyt za určitý poplatek zajistí.

Jak postupovat?

Vyžádáte si smlouvu o poskytnutí trvalého pobytu u společnosti Hakaran group, a tu předložíte spolu s vyplněným přihlašovacím lístkem na příslušném obecním či městském úřadu, tedy podle lokality, kde chcete mít trvalý pobyt. Tiskopis přihlašovacího lístku obdržíte přímo na obecním, resp. městském úřadu a následně si zde můžete požádat o vydání nového občanského průkazu s vyznačením údaje o trvalém pobytu. S trvalým pobytem souvisí povinnost platit některé poplatky, jako například za odvoz komunálního odpadu.

Kde je nutné nahlásit změnu

Údaj o trvalém pobytu vede celá řada institucí či úřadů. Mezi nimi jsou místa, kde změnu trvalého pobytu není třeba oznamovat, jelikož se zde synchronizují údaje z registru obyvatel a po vydání nového občanského průkazu se tato data aktualizují. Jedná se o Finanční úřad, Živnostenský úřad a Katastr nemovitostí. Naopak jsou místa, kde změnu musíte nahlásit do určité lhůty, nebo mají tuto povinnost pouze vybrané osoby:

  • Zdravotní pojišťovně do 30ti dnů
  • Úřadu práce do 8mi pracovních dnů, ale jen osoby pobírající sociální dávky
  • Správě sociálního zabezpečení nahlašují změnu jen důchodci a OSVČ
  • Registru řidičů do 5ti pracovních dnů, ale jen pokud při změně trvalého pobytu měníte i obec uvedenou v řidičském oprávnění

Kolik to stojí?

Přehled pevně stanovených cen za zajištění trvalého pobytu najdete na webu Trvalý pobyt. Ceny jsou různé pro dospělé a děti do 17 let. Platební období je v rozmezí 1-10 let a platba je splatná na celé období předem.