Je jedno, jakou provádíte v zaměstnání činnost. Vždy máte určitou míru zodpovědnosti a vždy může nastat situace, že způsobíte nedopatřením škodu. Každou takovou situaci je samozřejmě potřeba řešit, a protože způsobené škody mohou dosahovat opravdu vysokých finančních částek, je vhodné být na takové situace pojištěn. Pojistit se můžete dnes proti škodám v zaměstnání, ale také proti škodám, které způsobíte klidně v občanském životě. Pojďme si nyní k tomu říci něco více.

Škody v zaměstnání

Když dnes zaměstnanec podepisuje pracovní smlouvu se zaměstnavatelem, zpravidla jsou v ní vymezeny také skutečnosti, jako je zodpovědnost konkrétního zaměstnance. Právě proto už dnes málokdo podceňuje vznik možných škod zaměstnání. Mnoho zaměstnanců totiž má vysokou zodpovědnost, kdy drobná nepozornost může vést k velkým problémům a škodám. Pojištění odpovědnosti pro zaměstnance lze sjednat za různých podmínek, podle toho, jakou míru zodpovědnosti konkrétní zaměstnanec má.

Můžete si vybírat z variant:

  • Se standardním krytím
  • S rozšířeným krytím

Standardní krytí zpravidla dostačuje pro většinu skupin zaměstnanců. Rozšířené krytí se potom používá zejména tam, kde zaměstnanci obsluhují stroje nebo řídí motorové vozidlo. Vždy záleží na konkrétním případu a podle toho je potřeba zvolit parametry pojistné smlouvy.

Škody v občanském životě

Není to ale pouze pracovněprávní vztah, kde můžeme způsobit škodu. Škody vznikají také v občanském životě, kde také můžete někomu způsobit újmu, aniž byste to zamýšleli. Také zde se tedy můžeme pojistit a takovou pojistku nabízí rovněž například pojišťovna ERGO. Taková pojistka se vám pak může hodit třeba na dovolené v zahraničí. Právě škoda způsobená zahraničí se často může vyšplhat opravdu vysoko, a tak se vyplatí být na takové situace připraven odpovídajícím pojištěním. Mnohdy lze takovou pojistku navíc získat i formou bonusu k jinému druhu pojištění, například majetkovému.