Pokud chcete část svého majetku odkázat i někomu, kdo na něj nemá ze zákona nárok nebo chcete určit konkrétní majetek pro dané dědice, není nic snazšího, než sepsat závěť.

Podle občanského zákoníku dědí vždy nejbližší příbuzní. Těmi jsou manželka, manžel a děti. Děti jsou neopomenutelní dědicové a tudíž dědí i v případě, že v závěti nejsou uvedené. Pokud uvažujete o vydědění, je možné pouze v případě, že spáchaly úmyslný trestný čin. Tuto činnost prokazuje výpis z rejstříku trestů. Dalším důvodem je opovrženíhodné chování vůči vaší osobě.

Více informací naleznete na portálu vimvic.cz.

Způsobů, jak napsat závěť, je hned několik.

Tradiční způsob

Tužka a papír se řadí mezi tradiční způsoby. Vzhledem k tomu, že závěť nemá žádnou formální podobu, postačí sepsat komu a co odkazujete. Můžete ji pojmout jako dopis nebo jako darovací seznam.

Aby však byla platná, musí splňovat několik náležitostí:

  • Je potřeba určit dědice. Tím může být jak fyzická, tak právnická osoba.
  • Pokud majetek odkazujete více dědicům, je potřeba udat podíly, či určit konkrétní předměty.
  • Závěť musí obsahovat i vlastnoruční podpis s datem sepsání.

I na počítači to jde

Závěť můžete sepsat i na počítači. Aby byla platná, je potřeba dodržet určitý postup:

  • Během celé doby psaní musí být přítomni dva svědkové, jež jsou plnoletí, nesmí se na ně vztahovat dědictví a nesmí to být blízcí příbuzní. Oba jsou vázáni mlčenlivostí a obsah závěti nesmí nikomu sdělovat.
  • Závěť musíte před nimi vytisknout a všichni ji následně podepíší

Notářské vypracování

Notáři sdělíte obsah závěti. Následně bude vše zaneseno do notářského zápisu. Originál bude uložen u notáře a zaevidován v Evidenci právních jednání pro případ smrti. Tímto způsobem zajistíte, že se vaše závěť neztratí.