Hledáte nástroj k ochraně a dlouhodobé správě rodinného či firemního majetku? Ideální formou je pro vás svěřenský fond, který může předejít mnoha budoucím problémům, ať už v rodině či ve firmě.

Svěřenský fond

Svěřenský fond je souborem majetku bez právní subjektivity, který je vyčleněn ke zvláštnímu účelu. Držený a spravovaný je jmenovanou osobou, tedy správcem. Majetek tak přestává být vlastnictvím toho, kdo svěřenský fond vytvořil a stává se majetkem anonymním, tedy samostatným. Správce hlídá naplňování účelu fondu a rozmnožování majetkové podstaty. Důležité je, že nárok na prospěch má výhradně tzv. beneficient určený zakladatelem.

Proč jej založit?

Svěřenské fondy jsou efektivním nástrojem, který slouží k ochraně a dlouhodobé správě rodinného či firemního majetku. Díky němu dochází také k lepšímu zachování důvěrnosti informací o majetku a jde o bezpečné a stabilní strukturování budoucího předávání majetku v rodině. Předchází naprostému rozmělnění rodinného jmění. Využívají se však také jako nástroj správy či investiční nástroj.

Založení

Svěřenský fond může být založen právnickou i fyzickou osobu, a to k soukromému i veřejně prospěšnému účelu. Do majetku můžete vložit movitou i nemovitou věc na základě svého rozhodnutí. Právně podobnou je v tomto smyslu například nadace. Svěřenský fond však nabízí větší variabilitu a absenci dohledu ze strany státu. Jde o celosvětově velmi rozšířenou formu správy a ochrany majetku.

Výhody

Mezi hlavní výhody, které svěřenský fond nabízí, je zabezpečení rodiny, i hmotné zabezpečení v důchodovém věku, udržení anonymity vlastnictví obchodních společností, jedná se o nástroj ochrany majetku před exekucemi a insolvenčními návrhy věřitelů a skrytí vlastnictví a původu vyčleněného majetku. Popřemýšlejte i vy o založení svěřenského fondu.