Elektromotory jsou velice důmyslnou technologií, která nám umožňuje běh celé řady přístrojů a mechanismů mnohem jednodušeji a efektivněji. Hlavní výhodou oproti jakémukoliv jinému druhu pohonu je ale také fakt, že elektromotory netvoří zplodiny, a navíc se běžně vyrábí v opravdu minimálních rozměrech.

Jenže také elektromotory nejsou jenom jednotkou skupinou mechanismů, ale zcela naopak jsou děleny do celé řady dalších a dalších kategorií. Mezi nejzákladnější patří dělení na kartáčové a bezkartáčové motory. Jaký je ale mezi nimi rozdíl a proč na ně vsadit?

Elektromotory a jejich základní funkce

Základní funkce je pro elektromotory víceméně naprosto stejná bez ohledu na to, jestli jsou kartáčové či bezkartáčové, nebo dokonce disponují převodovými technologiemi. Jednoduše se dá říct, že zde máme základní dvě hodnoty. Jednou je vstupní proud do motoru a druhou je potom magnetický odpor. Jakmile se začnou cívky plnit energií, tak elektrické motory Bühler začnou tvořit magnetické pole přes nabíjené magnety. Potenciál polí se ale navzájem odpuzuje. Tím tak dochází k otáčivému pohybu a následnou regulaci řešíme vstupní energií.

V současnosti nejoblíbenější bezkartáčové motory

Bezkartáčové motory jsou v mnoha ohledech drobnější a jednodušší, díky tomu tak jsou užívány pro menší technologie, kde není tolik prostoru. Základním rozdílem je tady to, že chybí jakýkoliv komutátor. Zcela naopak je zahrazený střídačem, který jednotlivé cívky zásobí pulzní energií tak, aby docházelo k regulaci odporu. Na základě toho EC motory Bühler užívají permanentní magnety k tvorbě točivého momentu.

Starší, ale stále užívané kartáčové motory

Oproti bezkartáčovým motorům jsou komutátorové DC motory Bühler o něco starší technologií, která ale rozhodně nepatří do starého železa. Přítomný komutátor přepíná cívky tak aby docházelo opět k tvorbě točivého momentu. Hlavní výhodou, kterou má je fakt, že dokáže díky pevnému poli vytvořit mnohem vyšší otáčky, a tudíž i výkon, než je tomu v případě bezkartáčové varianty elektromotorů.