Znalost cizího jazyka nikdy není na škodu. Využijete ji při svých dovolenkových pobytech v zahraničí. Bude se dobře vyjímat ve vašem životopisu. Pokud již nějaké znalosti máte a chcete si je prohloubit, nebo jste se zkrátka rozhodli, že se cizí jazyk naučíte, můžete využít jazykové kurzy online, které nabízí JŠ Britannika.

Proč využít jazykové kurzy JŠ Britannika?

Tyto kurzy praha online nabízejí individuální výuku, která patří mezi vysoce efektivní způsoby, které umožňují výuku cizího jazyka rychlým a snadným způsobem. Výuka se dá objednat i prezenčně, záleží jen na tom, co vám více vyhovuje a jaké jsou vaše časové možnosti. Prezenční výuka pak probíhá ve vybavených učebnách školy. Než začne samotná výuka, sami si stanovíte, kolik času chcete učení věnovat.

Výuku zajišťují kvalifikovaní čeští lektoři nebo rodilí mluvčí daného jazyka. V nabídce naleznete kurzy všeobecné angličtiny, ale samozřejmostí jsou i kurzy specializované – angličtina obchodní, administrativní, medicínská pro lékaře a sestry, z oboru technologie i cestovního ruchu. Účastnit se můžete také kurzu obchodní němčiny nebo ruštiny. Kromě těchto nabízí škola i další výuku. Podrobnosti naleznete na webu jazykovekurzypraha.cz. Vítanou novinkou jsou i zahraniční studijní pobyty.

Jak probíhá výuka?

Základ představuje jednotný metodický přístup. Během výuky dochází k pečlivě připravené kombinaci různorodých kreativních metod procvičování ústního (poslech, mluvené slovo, četba) a písemného projevu. Během výuky budete využívat jak moderně sestavené učebnice, tak i audio a video nahrávky. Průběžně se naučíte mluvit, číst, psát a rozumět ve vámi zvoleném jazyce. Také získáte velmi cenné informace o konkrétní zemi.

Ověřování získaných dovedností probíhá formou testů, které se prolínají s výukou.