Pokud máte doma nepojízdný vrak, který chcete odhlásit z Evidence silničních vozidel, potřebujete k tomu Potvrzení o převzetí vozidla k ekologické likvidaci a Protokol o ekologické likvidaci vozidla. Ty vám vydají pouze certifikovaná střediska pro provádění profesionální ekologické likvidace autovraků. Mezi taková patří i SbohemAUTO.cz.

Odtah a ekologická likvidace autovraku

Potřebujete-li ekologicky zlikvidovat váš autovrak, postačí kontaktovat společnost SbohemAUTO. Připravte si základní informace o vašem automobilu – výrobce, stáří, typ automobilu a jeho současný stav. Dodáte-li co nejvíce informací, zvýšíte tak výkupní cenu vozidla a ekologická likvidace auta cena bude příznivá. Operátoři zpracují vámi poskytnuté informace a připraví pro vás nejvýhodnější cenovou nabídku na výkup a profesionální ekologickou likvidaci vašeho automobilu. Budete potřebovat občanský průkaz nebo cestovní pas, velký technický průkaz a pokud nejste majitelem automobilu, tak jeho plnou moc, která nemusí být ověřená notářem.

Proč ekologická likvidace?

Ta se řídí zákonem o odpadech. Autovraky patří mezi nebezpečný odpad, neboť obsahují provozní kapaliny a jedovaté látky, které ohrožují jak přírodu, tak i lidské zdraví. Díky tomu se zpřísnily podmínky na jejich likvidaci a to s ohledem na ochranu životního prostředí. Vozidla, která přebírají akreditovaná recyklační centra, jsou podrobena přesně stanoveným postupům zpracování určeným pro jejich likvidaci. Pro demontáž autovraků jsou určeny nejmodernější druhy technologií, které jsou vyvinuty právě k těmto činnostem. Autovrak je kompletně rozebrán a demontován a všechny ekologicky nebezpečné součástky jsou předány k další recyklaci. Stejné je to i s provotními kapalinami.